• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης

Εκπαίδευση

Οι ιατροί της ομάδας TheMIS συμμετέχουν σε πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο σαν εκπαιδευόμενοι όσο κι σαν εκπαιδευτές, παράλληλα με την καθημερινή τους ιατρική πράξη.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα αφορά

  • την επιλογή και παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων, φροντιστηρίων προηγμένης γνώσης (advanced courses), σεμιναρίων για εκπαιδευτές σε ειδικά αντικείμενα όπως η αθλητιατρική (instructor’s courses), εκπαίδευση σε εξειδικευμένες χειρουργικές μεθόδους (surgical skills) και ενημέρωση από την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία.
  • την ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικούς φορείς, της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και της Αθλητιατρικής τραυματιολογίας.
  • την δημιουργία εκπαιδευτικού φορέα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών του Ορθοπαιδικού κέντρου

isakosISAKOS teaching and training center

Επιστημονικές ημερίδες TheMIS

Εκπαιδευτικές συναντήσεις επιστημόνων της υγείας