• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης

Συμμετοχή στο Kasr Al Ainy knee Courses. Κάιρο, Αίγυπτος

Συμμετοχή του Μανώλη Παπακώστα ως εκπαιδευτής στο Kasr Al Ainy knee Courses 20 – 22/9/2018 Cairo Egypt