• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης

Εκπαίδευση

Οι ιατροί της ομάδας TheMIS συμμετέχουν σε πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο σαν εκπαιδευόμενοι όσο κι σαν εκπαιδευτές, παράλληλα με την καθημερινή τους ιατρική πράξη.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα αφορά

  • την επιλογή και παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων, φροντιστηρίων προηγμένης γνώσης (advanced courses), σεμιναρίων για εκπαιδευτές σε ειδικά αντικείμενα όπως η αθλητιατρική (instructor’s courses), εκπαίδευση σε εξειδικευμένες χειρουργικές μεθόδους (surgical skills) και ενημέρωση από την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία.
  • την ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικούς φορείς, της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και της Αθλητιατρικής τραυματιολογίας.
  • την δημιουργία εκπαιδευτικού φορέα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών του Ορθοπαιδικού κέντρου

Το ορθοπαιδικό κέντρο TheMIS αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο δύο εκ των μεγαλύτερων επιστημονικών εταιριών στον κόσμο, του ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine) και της ICRS ( International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society).
Έτσι ειδικευμένοι νέοι ορθοπαιδικοί από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο, εκπαιδεύονται στο κέντρο μας για 6 μήνες, με αντικείμενο τις αθλητικές κακώσεις και την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών και λαμβάνουν πιστοποίηση που αναγνωρίζεται διεθνώς.

 

isakosISAKOS teaching and training center

Επιστημονικές ημερίδες TheMIS

Εκπαιδευτικές συναντήσεις επιστημόνων της υγείας