• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης

ISAKOS teaching and training center

Αναγνωρισμένο κέντρο Εκπαίδευσης, της Διεθνούς Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος, και Ορθοπαιδικής Αθλητιατρικής (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine I.S.A.K.O.S. www.isakos.com).

Από τις αρχές του 2010, η επιστημονική ομάδα του TheMIS άρχισε να λειτουργεί το εκπαιδευτικό κέντρο του ISAKOS, στην κλινική Άγιος Λουκάς στην Θεσσαλονίκη.

Νέοι συνάδελφοι, ειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί, συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει, θεωρητική κατάρτιση με έγκυρη βιβλιογραφική ενημέρωση, χειρουργική πρακτική, ενημέρωση πάνω στην εξέλιξη των διαγνωστικών εξετάσεων και των μεθόδων αποκατάστασης, καθώς και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με εκπόνηση επιστημονικών άρθρων και μελετών.

Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης είναι τρεις μήνες. Κυρίως αντικείμενο είναι η χειρουργική αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη χειρουργική του γόνατος.

Στο τέλος της εκπαίδευσης δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης επίσημα αναγνωρισμένο από την ISAKOS.