• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης

Συμμετοχή ως ομιλητές στο 38ο συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ (Ορθοπαιδική & Τραυματολογική εταιρία Μακεδονίας Θρράκης) 2 – 4/5/2019 Athos Palace Χαλκιδική

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ
Συντονιστές: Ι. Τερζίδης, Μ. Ιωσηφίδης
Ικριώματα: Πόσο χρήσιμα είναι?
Α. Σιδερίδης
Μεσεγχυματικά κύτταρα: Που βρισκόμαστε σήμερα
Ευθ. Παπασούλης
Κυτταρικές θεραπείες στις χόνδρινες βλάβες
Εμμ. Παπακώστας
Ο ρόλος του υποχονδρίου στις βλάβες του χόνδρου
Ι. Τερζίδης