EPTE

Διαδερμική Ηλεκτρόλυση

Το EPTE (PercutaneousElectrolysisTherapy) αποτελεί μια αποτελεσματική ελάχιστα επεμβατική ορθοπαιδική μέθοδο θεραπείας παθολογικών καταστάσεων των μαλακών ιστών.

Βασίζεται σε μία τεχνική κατά την οποία η συσκευή διοχετεύει χαμηλής έντασης γαλβανικά ρεύματα ηλεκτρόλυσης μέσω διαδερμικής βελόνας καθοδηγούμενης από διαγνωστικό υπέρηχο. Η μέθοδος EPTE αποσκοπεί στην ενίσχυση των επουλωτικών μηχανισμών σε διάφορες βλάβες των μαλακών ιστών (τένοντες, μύες, σύνδεσμοι, κ.α.).

Διαδερμική Ηλεκτρόλυση

Πώς λειτουργεί;

Η μέθοδος EPTE® περιλαμβάνει την καθοδηγούμενη από υπέρηχο εφαρμογή διαδερμικής βελόνας από την οποία χορηγείται ελεγχόμενο χαμηλής έντασης συνεχές ρεύμα που προκαλεί μια ηλεκτροχημική αντίδραση μόνο στον τραυματισμένο ιστό.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παραχθεί μία μη θερμική ηλεκτρολυτική κατάλυση (ablation), η οποία προκαλεί ελεγχόμενη αντιφλεγμονώδη αντίδραση.

Ενεργοποιεί έτσι τους κυτταρικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην  αναγέννηση των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα σε τένοντες, μύες, συνδέσμους και ουλώδεις ιστούς.

Το σύστημα EPTE εφαρμόζει μία πρωτοποριακή τεχνική η οποία ενεργοποιεί αντιφλεγμονώδεις και άλλους προ-αναγεννητικούς μηχανισμούς με σκοπό κυρίως την επανέναρξη της επουλωτικής διαδικασίας σε χρόνιες τενοντοπάθειες, αλλά και την ενίσχυση της επούλωσης μυϊκών, τενόντιων και συνδεσμικών τραυματισμών αμέσως μετά την οξεία φάση.

Η εφαρμογή του γαλβανικού ρεύματος γίνεται μέσω διάφορων προσπελάσεων της βελόνας επάνω στην περιοχή της βλάβης με την βοήθεια απεικονιστικού υπερήχου.

Ενδείξεις: Το σύστημα EPTE ενδείκνυται στις πιο συχνές παθήσεις / κακώσεις μαλακών ιστών, όπως:

Τενοντίτιδα επιγονατιδικού, Τενοντίτιδα Αχιλλείου, Πελματιαία απονευρωσίτιδα, Έξω και έσω επικονδυλίτιδα, Τενοντίτιδα των στροφέων μυών του ώμου (υπερακανθίου), Σύνδρομο κοιλιακών/προσαγωγών, Μυϊκές θλάσεις.

Πλεονεκτήματα: Μειώνει το χρόνο αποκατάστασης, Γρήγορη και απλή θεραπεία, Κλινικά τεκμηριωμένο, Είναι πρακτικά ανώδυνο, Είναι ασφαλές.
Διαθέτει πιστοποίηση με CE με ιατρική σήμανση (MedicalCEMark)
Διεθνής παρουσία (3.500 πιστοποιημένοι ιατροί σε 1000 Κέντρα από 26 χώρες)
Κατασκευάζεται στην Ευρώπη (Ισπανία)

Βιβλιογραφία

Ultrasound-Guided Application of Percutaneous Electrolysis as an Adjunct to Exercise and Manual Therapy for Subacromial Pain Syndrome: A Randomized Clinical Trial.
de Miguel Valtierra L, Salom Moreno J, Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland JA, Arias-Buría JL.J Pain. 2018 Oct;19(10):1201-1210.

Effectiveness of the Intratissue Percutaneous Electrolysis (EPI) technique and isoinertial eccentric exercise in the treatment of patellar tendinopathy at two years follow-up.
Abat F, Diesel WJ, Gelber PE, Polidori F, Monllau JC, Sanchez-Ibañez JM.Muscles Ligaments Tendons J. 2014 Jul 14;4(2):188-93.

Ultrasound-guided percutaneous needle electrolysis in chronic lateral
Valera-Garrido F, Minaya-Muñoz F, Medina-Mirapeix F.Acupunct Med. 2014 Dec;32(6):446-54.

Intratissue Percutaneous Electrolysis vs Corticosteroid Infiltration for the Treatment of Plantar Fasciosis.
Iborra-Marcos Á, Ramos-Álvarez JJ, Rodriguez-Fabián G, Del Castillo-González F, López-Román A, Polo-Portes C, Villanueva-Martínez M.Foot Ankle Int. 2018 Jun;39(6):704-711.

Clinical results after ultrasound-guided intratissue percutaneous electrolysis(EPI) and eccentric exercise in the treatment of patellar tendinopathy.
Abat F, Gelber PE, Polidori F, Monllau JC, Sanchez-Ibañez JM.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Apr;23(4):1046-52.

Comparing two dry needling interventions for plantar heel pain: a protocol for a randomized controlled trial.
Al-Boloushi Z, Gómez-Trullén EM, Bellosta-López P, López-Royo MP, Fernández D, Herrero P.J Orthop Surg Res. 2019 Jan 25;14(1):31.

Intratissue percutaneous electolysis combined with active physical therapy for the treatment of adductor longus enthesopathy-related groin pain: a randomized trial.
Moreno C, Mattiussi G, Núñez FJ, Messina G, Rejc E.J Sports Med Phys Fitness. 2017 Oct;57(10):1318-1329.

Minimally invasive non-surgical management of plantar fasciitis: A systematic review.
Al-Boloushi Z, López-Royo MP, Arian M, Gómez-Trullén EM, Herrero P.J Bodyw Mov Ther. 2019 Jan;23(1):122-137.

Percutaneous Electrolysis in the Treatment of Lateral Epicondylalgia: A Single-Blind Randomized Controlled Trial.
Rodríguez-Huguet M, Góngora-Rodríguez J, Lomas-Vega R, Martín-Valero R, Díaz-Fernández Á, Obrero-Gaitán E, Ibáñez-Vera AJ, Rodríguez-Almagro D.J Clin Med. 2020 Jul 1;9(7):2068.

Effectiveness of Ultrasound-Guided Percutaneous Electrolysis for Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Gómez-Chiguano GF, Navarro-Santana MJ, Cleland JA, Arias-Buría JL, Fernández-de-Las-Peñas C, Ortega-Santiago R, Plaza-Manzano G.Pain Med. 2020 Nov 6:pnaa342.

[Molecular repair mechanisms using the Intratissue Percutaneous Electrolysistechnique in patellar tendonitis].
Abat F, Valles SL, Gelber PE, Polidori F, Stitik TP, García-Herreros S, Monllau JC, Sanchez-Ibánez JM.Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2014 Jul-Aug;58(4):201-5.

Therapeutic results after ultrasound-guided intratissue percutaneouselectrolysis (EPI) in the treatment of rectus abdominis-related groin pain in professional footballers: a pilot study.
Moreno C, Mattiussi G, Núñez FJ.J Sports Med Phys Fitness. 2016 Oct;56(10):1171-1178.

Prospective Randomized Trial of Electrolysis for Chronic Plantar Heel Pain.
Fernández-Rodríguez T, Fernández-Rolle Á, Truyols-Domínguez S, Benítez-Martínez JC, Casaña-Granell J.Foot Ankle Int. 2018 Sep;39(9):1039-1046.

Ultrasound-Guided Percutaneous Electrolysis and Eccentric Exercises for Subacromial Pain Syndrome: A Randomized Clinical Trial.
Arias-Buría JL, Truyols-Domínguez S, Valero-Alcaide R, Salom-Moreno J, Atín-Arratibel MA, Fernández-de-Las-Peñas C.Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:315219.