Έρευνα

Η διαρκής έρευνα αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου, σ’ όποιον τομέα κι αν δραστηριοποιείται, ιδιωτικό, επιστημονικό η επαγγελματικό. Ιδιαίτερα στο χώρο της ιατρικής επιστήμης, η ανανέωση των γνώσεων, η πιστοποίηση στη χρήση νέων μεθόδων, η στενή παρακολούθηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και η ενεργός συμμετοχή και παρακολούθηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητο.

Οι ιατροί της ομάδας TheMIS προσπαθώντας να συμπορευτούν με τις ανάγκες του σύγχρονου ορθοπαιδικού ασθενούς, συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, παράλληλα με την καθημερινή τους ιατρική πράξη.

Στο τρέχον χρονικό διάστημα εκπονούνται ερευνητικά πρωτόκολλα με τελικό στόχο την δημοσίευση τους σε διεθνή έγκυρα και αναγνωρισμένα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

image
Έρευνα

Smart Surg – Horizon 2020

Συμμετοχή των ιατρών του TheMIS στο Grant Agreement number: 732515 EUROPEAN COMMISSION, Communications Networks, Content and Technology, Digital Industry, Robotics and Artificial Intelligence

Εξειδικευμένο ερευνητικό πρόγραμμα Smart Surg – Horizon 2020 με σκοπό την κατασκευή ρομποτικού αρθροσκοπικού βραχίονα σε συνεργασία με σημαντικό αριθμό πανεπιστημιων και εταιριών υψηλής τεχνολογίας από όλη την Ευρώπη.

image
Έρευνα

Publications and research projects

Surgical anatomy of the lateral circumflex femoral artery branches: Contribution to the blood loss control during hip arthroplasty
T Totlis G Paparoidamis I Terzidis M Piagkou E Tsiridis K Natsis
Ann Anat2020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32603828


Arthroscopic Debridement for Focal Articular Cartilage Lesions of the Knee: A Systematic Review.
Trifon Totlis, MD, PhD, Theodorakys Marín, MD, Giorgos Kalifis, MD, Ioannis Terzidis, MD, PhD, BSc, FEBSM, Nicola Maffulli, MD, MS, PhD, FRCS, FRCS (Tr & Ortho), Emmanuel Papacostas, MD, FEBSM
Journal:The Surgeon 2021 Jan 8:S1479-666X(20)30184-0.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33423921

image
Έρευνα

Ερευνητικό πρόγραμμα ARTHROprint

Μετά από 3 χρόνια σκληρής δουλειάς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Arthroprint, τρισδιάστατης αρθροσκοπικής αποτύπωσης χόνδρινων βλαβών του γόνατος και ταυτόχρονα τρισδιάστατης εκτύπωσης εμφυτεύσιμου ικριώματος ως φορέα βλαστοκυττάρων. Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια του ΙΠΤΗΛ – ΕΚΕΤΑ.