To Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης (The-MIS) έχει δεσμευτεί για την επίτευξη αριστείας σε ιατρικές υπηρεσίες της Ορθοπεδικής και Αθλητιατρικής επιστήμης, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές καινοτομικές μεθόδους θεραπείας, κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο χειρουργικό τραύμα.
Βασική αρχή και δέσμευση του ΤΗΕ-ΜΙS αλλά και φιλοσοφία της ιατρικής-χειρουργικής ομάδας της, αποτελεί η ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, η οποία καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενούς, η υιοθέτηση, συμμόρφωση και πιστή εφαρμογή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).
Η επίτευξη των στόχων ποιότητας τίθεται για κάθε έναν τομέα ενασχόλησής της: Έρευνα, Εκπαίδευση, Εφαρμογή.
Το ΤΗΕ-ΜΙS επιτυγχάνει τα παραπάνω μέσω:

 • Της θέσης, ανασκόπησης και επανασχεδιασμού των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας, των οποίων το πλαίσιο συνοψίζεται στα εξής:
  •  Αποτελεσματικός συντονισμός και εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των τριών σημείων παροχής της υπηρεσίας και της διοίκησης του προσωπικού τους: Κεντρικό, Γραφείο Αγίου Λουκά, Ιατρείο Θέρμης
  • Υψηλή ποιοτική παροχή υπηρεσίας και διαρκής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών της
  • Συνεχής παρακολούθηση, ενημέρωση και λήψη τεχνογνωσίας στις σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου ορθοπεδικής
  • Αποτελεσματική και σταθερή συνεργασία με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες
  • Υψηλό επίπεδο δεξιότητας και γνώσεων και επαγγελματική συμπεριφορά του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει την ομάδα.
 • Της αδιάλειπτης φροντίδας των ασθενών μέχρι την αποκατάσταση των επιπέδων κινητικότητας και την τελική αποθεραπεία τους
 • Της συνεχούς αναβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών που βασίζονται στην έρευνα και την συνεχή εκπαίδευσή της ιατρικής ομάδας στην αιχμή της ορθοπεδικήςΤης επέκτασης της δραστηριότητας σε συγγενείς υπηρεσίες του κλάδου
 • Της διαφύλαξης εμπιστευτικών πληροφοριών και αρχείων των ασθενών, που χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν της έγκρισής τους για ερευνητικούς σκοπούς.

Καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση του στόχου ποιότητας θεωρείται η ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Η ευθύνη της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του Σ.Δ.Π., ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
Η επιχείρηση φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση όλων των επίπεδων λειτουργίας της εταιρείας από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση και την παρακολούθηση μετά την παράδοση, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών και των επιμέρους Διαδικασιών τους.
Όλο το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας αναλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου να διαχύσει την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας στο προσωπικό ευθύνης του, να την αναλύσει και να την εξηγήσει, ώστε να το ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει για την πλήρη και σωστή εφαρμογή της.