Ποιοι είμαστε

Ορθοπαιδικό κέντρο TheMIS

Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Αθλητικών Κακώσεων και Αποκατάστασης (TheMIS: Thessaloniki Minimal Invasive Surgery) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014. Το TheMIS εκφράζει την φυσική συνέχεια μιας χρόνιας συνεργασίας πολλών ετών και αποτελεί κοινό τόπο επιστημονικής έκφρασης των Ορθοπαιδικών Χειρουργών κκ Δρ. Ιωάννη Τερζίδη, Αριστοτέλη Σιδερίδη, Δρ  Ευθύμιο Παπασούλη και Δρ Τρύφων Τότλη.

Το κοινό χαρακτηριστικό της Ομάδας είναι η διαρκής επιστημονική αναζήτηση σε νέες τεχνικές και αποτελεσματικές θεραπευτικές μεθόδους.

Πεδίο ενδιαφέροντος αποτελεί το σύνολο της Ορθοπαιδικής και Αθλητικής Τραυματολογίας, τόσο μέσα από την συντηρητική αποκατάσταση, με έμφαση σε πρωτοποριακές θεραπείες και στην θεραπευτική άσκηση, όσο και με την ελάχιστη χειρουργική παρεμβατικότητα, με πλήρη μετεγχειρητική αποκατάσταση και εκπόνηση εξειδικευμένων πρωτοκόλλων θεραπείας.

Εξάλλου η μαγεία της χειρουργικής τεχνικής είναι χρησιμοποιώντας τα ανατομικά μονοπάτια του ανθρώπινου σώματος, με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα να επιτυγχάνεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο χειρουργικό τραύμα.

Το TheMIS παρέχει υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών με ειδική πιστοποίηση από την QMSCERT.

H QMSCERT, είναι διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021 και πιστοποιεί ότι το TheMIS έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

Το TheMIS εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών

GDPR: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα το νομικό πλαίσιο και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας τόσο από μας όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

Συμμετοχή του TheMIS στην "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

Η επιχείρηση TheMIS ΕΠΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.