Εκπαίδευση

image
Εκπαίδευση

ISAKOS: International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine

To Ορθοπαιδικό κέντρο TheMIS είναι διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης από την International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, (ISAKOS). Παρέχει την δυνατότητα για περαιτέρω εκπαίδευση στην αρθροσκοπική χειρουργική, στην χειρουργική του γόνατος και του ισχίου καθώς και στις αθλητικές κακώσεις μέσω του TheMIS Isakos Training and teaching center σε νέους Ορθοπαιδικούς. Οι νέοι επιστήμονες εκπαιδεύονται στο κέντρο μας για 3 μήνες συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του Ορθοπαιδικού κέντρου (χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία, εκπαιδευτικές συναντήσεις). Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιπλέον περιλαμβάνει εβδομαδιαία εκπαίδευση στην εργαστηριακή απεικόνιση, στην αθλητική φυσικοθεραπεία, στην εργοφυσιολογία και εργομετρία  σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτήρια και εργομετρικά κέντρα αντίστοιχα. Με το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποίηση που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Isakos Fellowship Description
Read More
Isakos Fellow Certificate
Read More
image
Εκπαίδευση

ICRS: International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society.

To Ορθοπαιδικό κέντρο TheMIS είναι διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης από την International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society (ICRS).

Παρέχει την δυνατότητα για περαιτέρω εκπαίδευση στην αρθροσκοπική χειρουργική με έμφαση κυρίως στην αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών, στην χειρουργική του γόνατος και του ισχίου καθώς και στις αθλητικές κακώσεις μέσω του TheMIS ICRS Training and teaching center σε νέους Ορθοπαιδικούς. Οι νέοι επιστήμονες εκπαιδεύονται στο κέντρο μας για 3 μήνες συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του Ορθοπαιδικού κέντρου (χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία, εκπαιδευτικές συναντήσεις). Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιπλέον περιλαμβάνει εβδομαδιαία εκπαίδευση στην εργαστηριακή απεικόνιση, στην αθλητική φυσικοθεραπεία, στην εργοφυσιολογία και εργομετρία  σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτήρια και εργομετρικά κέντρα αντίστοιχα. Με το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποίηση που αναγνωρίζεται διεθνώς.

ICRS Fellowship Description
Read More
ICRS Fellow Certificate
Read More