Έρευνα

Smart Surg – Horizon 2020

image

Συμμετοχή των ιατρών του TheMIS στο Grant Agreement number: 732515 EUROPEAN COMMISSION, Communications Networks, Content and Technology, Digital Industry, Robotics and Artificial Intelligence

Εξειδικευμένο ερευνητικό πρόγραμμα Smart Surg – Horizon 2020 με σκοπό την κατασκευή ρομποτικού αρθροσκοπικού βραχίονα σε συνεργασία με σημαντικό αριθμό πανεπιστημιων και εταιριών υψηλής τεχνολογίας από όλη την Ευρώπη

Videos

image
image

Newsletters

image
image
image
image
image
image
image