Γυναίκα 24 ετών, πρωταθλήτρια ακοντισμού με επίμονο πόνο στον έξω επικόνδυλο παρά την παρατεταμένη συντηρητική αγωγή. Η χειρουργική διάνοιξη έδειξε έντονο εκφυλιστικό ιστό ο οποίος μετά την απομάκρυνσή του και την νεαροποίηση και με κατάλληλη μετεγχειρητική αποκατάσταση η αθλήτρια επανήλθε στις αρχικές της επιδόσεις.


Άνδρας 28 ετών, πρωταθλητής Ευρώπης (εφήβων) στα 100 μέτρα, με έντονη τενοντοπάθεια στον τένοντα του ιγνυακού. Παρουσία εκφυλιστικού ιστού και επικουρικών δεσμίδων στον λοξό ιγνυακό, όπου μετά την απομάκρυνσή τους υποχώρησαν τα συμπτώματα.

Άνδρας 26 ετών, πρωταθλητής στο τριπλούν, με χρόνια τενοντοπάθεια στον τένοντα του ιγνυακού. Παρουσία εκφυλιστικού ιστού και μετατραυματικών συμφύσεων στον λοξό ιγνυακό, όπου μετά την απομάκρυνσή τους και την νεαροποίηση των στοιχείων υποχώρησαν τα συμπτώματα.

Άνδρας 27 ετών, πρωταθλητής στο δέκαθλο, με χρόνια τενοντοπάθεια στον τένοντα του Αχιλλείου. Παρουσία εκφυλιστικού ιστού και μετατραυματικών συμφύσεων, όπου μετά την απομάκρυνσή τους, την νεαροποίηση των στοιχείων και την έγχυση αυξητικών παραγόντων και με ειδικό μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης υποχώρησαν τα συμπτώματα.