Νέα προσέγγιση στην αποκατάσταση μετά από χειρουργείο η τραυματισμό.

Κρυοθεραπεία υπό συμπίεση - Game Ready

Game Ready: τουλάχιστον 20% πιο γρήγορη αποκατάσταση.

Το Game Ready είναι ένα καινοτόμο φορητό σύστημα κρυοθεραπείας με διαλείπουσα συμπίεση που προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα όπως ευκολία στην χρήση, εφαρμογή σε δύσκολα αντιμετωπίσιμες αρθρώσεις, φορητότητα, συνδυασμένη εφαρμογή ψύχους και συμπίεσης καθώς και άριστη σχέση τιμής / απόδοσης. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου R.I.C.E. (Rest, Ice, Compression, Elevation) η Ελληνιστί Κ.Α.Π.Α. (κρυοθεραπεία, Ανάρροπη θέση, Περίδεση, Ανάπαυση) που συνίσταται για την άμεση αντιμετώπιση αρθρικών και μυϊκών τραυματισμών. Η δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης της θερμοκρασίας ανά βαθμό και η δυνατότητα ρύθμισης της ταυτόχρονης εφαρμογής διαλείπουσας συμπίεσης σε 3 εύρη τιμών (μονάδα mmHg) επιφέρουν όλα τα σχετιζόμενα οφέλη όπως αγγειοσυστολή, λεμφική παροχέτευση μεταβολιτών και επιτάχυνση της αποιδηματικής δράσης, επίδραση ψυχρού σε μεγάλο βάθος κ.α. Παράλληλα η ύπαρξη πλήθους καλυμμάτων μεγάλης επιφάνειας για όλες τις αρθρώσεις και τον κορμό παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος σε περιπτώσεις δύσκολα αντιμετωπίσιμες με τα συμβατικά μέσα όπως ο ώμος η το ισχίο.

Πώς λειτουργεί;

Το Game Ready είναι ένα μηχάνημα που ενσωματώνει άψογα 2 θεραπείες σε 1 σύστημα. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει τις παρακάτω θεραπείες:

Ενεργή Κρυοθεραπεία: Ταχέως κυκλοφορούμενο παγωμένο νερό ψύχει την πληγείσα περιοχή, μειώνοντας αποτελεσματικά το οίδημα (πρήξιμο), τους μυϊκούς σπασμούς και τον πόνο. Προσφέρει θερμοκρασίες από 3°C μέσω των ανατομικών καλυμμάτων που καλύπτουν πρακτικά όλα τα μεγάλα τμήματα του σώματος.

Συμπίεση: Η πνευματική συμπίεση μιμείται τις φυσικές συσπάσεις των μυών για να απομακρύνει απαλά το οίδημα και να διεγείρει τη ροή του οξυγονωμένου αίματος. Προσφέρονται 4 επίπεδα συμπίεσης, από 5-75 mmHg. Επιπλέον, τα ανατομικά σχεδιασμένα καλύμματα περιβάλλουν το πληγέν μέρος του σώματος, αυξάνοντας την επιφάνεια και την επαφή για αποτελεσματικότερη κρυοθεραπεία.

Ταχύτερη, βαθύτερη και πιο μεγαλύτερης διάρκειας ψύξη σημαίνει ασφαλέστερες θεραπείες, με ελαχιστοποιημένο κίνδυνο κρυοπαγημάτων και αποδεδειγμένες μειώσεις στη χρήση οπιοειδών φαρμάκων για τον πόνο.

Πλεονεκτήματα

Το Game Ready προσφέρει συνδυασμένα πλεονεκτήματα τόσο από την εν τω βάθει εφαρμογή ψύχους σε αρθρώσεις και μεγάλες μυϊκές ομάδες όσο και από την παράλληλη άσκηση κυκλικά μεταβαλλόμενης πίεσης.  Αποτελεί δε, μία ολοκληρωμένη λύση κρυοθεραπείας-κυκλοφορητή καθώς παρέχει εστιασμένη δράση μέσω των ειδικών ανατομικών καλυμμάτων και παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ρύθμισης των επιμέρους παραμέτρων, όπως θερμοκρασία και πίεση.

image
  1. επίδραση ψυχρού σε μεγαλύτερο βάθος ιστού διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής.
  2. σημαντική αποιδηματική δράση και καλύτερη λεμφική παροχέτευση μεταβολιτών.
  3. ταχύτερη επούλωση ιστών και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση.
  4. αυξημένο εύρος κίνησης στην άρθρωση μετά από επεμβάσεις

 

Εφαρμογές

Συνιστάται για την άμεση αντιμετώπιση κακώσεων σε αρθρώσεις και μυϊκών τραυματισμών στο οξύ – υποξύ στάδιο.